Upphandlad persontrafik

Upphandlad persontrafik

Transdev är ett av Sveriges främsta privata trafikoperatörer på marknaden för upphandlad kollektivtrafik. Vi kör buss, båt, tåg och spårvagn på uppdrag av länstrafikbolag, kommuner och landsting över hela Sverige.

För närvarande kör vi för Västtrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Sörmlandstrafiken och UL. Vi kör även för länstrafiken i Västerbotten, Norrbotten och Kronoberg. Till upphandlad kollektivtrafik hör även Öresundståg, Krösatåg, Kustpilen och Styrsöbolaget*.

Upphandlad kollektivtrafik (åka kommunalt) innebär att samhället köper tjänster av privata trafikoperatörer inom buss, taxi, tåg och båt. Trafikoperatörerna erbjuder förare och eller fordon. Kända varumärken inom upphandlad kollektivtrafik är till exempel SL i Stockholm, Skånetrafiken, Västtrafik och Östgötatrafiken.

* Styrsöbolaget ägs av Transdev