Kommersiell persontrafik

Kommersiell persontrafik

Vid sidan av upphandlad kollektivtrafik erbjuder Transdev Sverige även kommersiell persontrafik. Inom företaget ryms flera kända varumärken och aktörer.

Kommersiell persontrafik  innebär att privata operatörer som Transdev driver egen trafik, utan skattesubvention med buss, tåg och båt. Varumärken inom Transdev Sverige som verkar på den kommersiella marknaden är Flygbussarna, Flybussarna Door to gate, Flygbussarna Charter, Båtbussarna, samt Bussakuten (som erbjuder bussersättningstrafik, assistans och tillfällig trafikledning). Transdev Sverige driver även egen kommersiell trafik med tåg, under varumärket Snälltåget, på linjerna Malmö - Stockholm, Malmö - Stockholm - Åre samt sträckan Malmö - Berlin.