Res med oss

Res med oss

På Transdev  vill vi göra det lätt för människor att resa. Med vår vision "Vi driver framtidens kollektivtrafik" vill vi uppnå den högsta kundnöjdheten, ha de stoltaste medarbetarna och bidra till ett hållbart samhälle.

Att resa kollektivt ska vara smidigt, smart och miljövänligt. Under våra ledord ”Vår resa – inspirerad av dig” jobbar vi på Transdev ständigt med att utveckla vår verksamhet för att erbjuda resenärerna de bästa resorna. Tillsammans med de varumärken som ryms inom Transdev Sverige utför vi persontrafik med tåg, buss, spårvagn, båt och taxi över hela landet. Vi arbetar med stads- och landsortstrafik, långlinjetrafik, färdtjänst, skolskjuts, beställnings- och godstrafik. Oavsett trafikslag vilar allt vi gör på en bred kompetens, lång erfarenhet och stolta medarbetare som tillsammans erbjuder persontrafik där kundnöjdhet, effektivitet och ökat resande står i fokus.

Som ett av Sveriges främsta privata persontrafiksföretag har vi stor erfarenhet av såväl upphandlad som kommersiell trafik.