Transdev uppmärksammar bussförarens dag

2017-03-17 09:14

Den 18 mars är det bussförarens dag. På Transdev tar vi tillfället i akt och uppmärksammar våra förare som fyller en nyckelroll i många människors vardag. Samtidigt råder det idag brist på bussförare i Sverige.

Bussen står idag för mer än hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige. Bussförare gör varje dag ett fantastiskt arbete för att samhället ska kunna fungera. De tar oss till och från jobbet. De ser till att våra barn får en trygg färd till och från skolan. De gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt liv utan bil.

Samtidigt är bussbranschen inne i en intensiv utvecklingsperiod då digitaliseringen möjliggör nya serviceerbjudanden mot resenärerna och smarta verktyg för att stötta förarnas arbete. Det skapar en stor efterfrågan på drivna och passionerade bussförare.

Men idag råder det brist på bussförare i Sverige. Anledningen är att bussresandet ökar, vilket kräver fler bussförare, samtidigt som många förare kommer att gå i pension under de närmaste åren. Sveriges bussföretag har beräknat att det kommer behövas omkring 2 400 nya förare varje år i flera år framåt.*

– Bussförare utför ett väldigt viktigt jobb i samhället för att människor ska kunna resa till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Mot bakgrund av det är dagens brist på bussförare alarmerande. Vi på Transdev vill slå ett slag för bussföraryrket. Den som är serviceintresserad och satsar på en utbildning till bussförare har mycket goda förutsättningar att få arbete, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör Transdev.

Bussförarens dag firades första gången den 18 mars 2009 i Seattle men uppmärksammades i Sverige första gången 2014. Det var den 18 mars som världens första buss i form av en hästdragen vagn startade sina turer i Paris år 1662.

*Rekryteringsbarometern 2016, Sveriges Bussföretag

För ytterligare information, kontakta:

Eva Tiséus, Marknads- och Kommunikationsdirektör
08-6295055 
eva.tiseus@transdev.se 

Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Vi driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och vi har egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Varje dag genomförs hundratusentals resor med Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen; Merresor, Flygbussarna,Door to gate, Båtbussarna, Flygbussarna charter, Snälltåget och Styrsöbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 000 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.