Förbättra förutsättningarna för tågtrafik i Europa!

För att klara klimatutmaningen behöver många tänka om och tänka nytt när det gäller hur de reser. Fler och fler vill åka tåg till Europa – glädjande för oss på Transdev och Snälltåget som kört tåg till kontinenten sedan 2012. Vi ser stora möjligheter att öka tågresandet i och till Europa, framförallt för nöjesresor och resor på de sträckor som motsvarar upp till två-tre timmars flygresa.

Men för att fler ska vilja välja tåget så behöver det bli enklare att köra tåg i Europa. För samtidigt som tågförbindelserna aldrig varit bättre mellan Sverige och Europa så är det svårare än någonsin för svenska tåg att köra dit. Den europeiska tågpolitiken styrs så mycket av nationella intressen och byråkratiskt krångel att utvecklingen mot ett enklare klimatsmart resande håller på att spåra ur. 

Uppmärksammad start för nya nattågslinjen Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Berlin

Den 27 juni 2021 kl. 16.22 avgick Snälltågets nattåg till Berlin från Stockholm Central. Det är första nattåget som kör i reguljärtrafik mellan Sverige, Danmark och Tyskland sedan 90-talet. Tåget ankom i Berlin Hauptbahnhof punktligt dagen efter kl. 08.54. Det här historiska ögonblicket uppmärksammades av resenärer, tågentusiaster, politiker och media längst hela sträckan mellan Stockholm och Berlin.

Läs mer >

Några utmaningar som bromsar utvecklingen av den internationella tågtrafiken:

Olika standarder: Eftersom alla europeiska länder har egna signalsystem och olika hög spänning så måste vi som bedriver tågtrafik antingen byta lok när vi byter land – eller också investera stora summor i loken för att de ska kunna hantera olika signalsystem och olika spänning. Nu planeras det visserligen för det gemensamma europeiska signalsystemet, ERTMS, men vi ser oroväckande tendenser till krav på nationella anpassningar av systemet som riskerar att urholka hela idén.

Kapacitetsbrist på spåren: Det är trångt på spåren och det är svårt att få till en tidtabell som passar resenärernas behov. Svårigheterna blir ännu större om flera länder är med och bestämmer och alla tider ska synkas. Ett sätt att komma runt svårigheten är att ta järnvägsfärjan från Trelleborg till Sassnitz i Tyskland. Men det är bara två avgångar per dag under sommaren och en enda avgång under vintern. 

Språkkraven på lokförarna: Enligt gällande bestämmelser så måste lokförare kunna tala språket i det land de kör. Vilket i praktiken innebär att vi som bedriver tågtrafik måste byta lokförare varje gång vi kör in i ett nytt land.

Sova-hemma-kraven: Jo, faktiskt: det finns vilotidsregler just för järnvägen som innebär att tågpersonalen måste sova i sin bostad varannan natt. Vilket förstås innebär begränsningar för tågoperatörer när rutter och arbetsscheman för personal ska planeras.

Följ med på tankeexperiment

 

Exakt hur krångliga reglerna och bestämmelserna är blir tydligt om vi gör följande tankeexperiment: bredvid ett tåg mellan Sverige och Tyskland kör vi en turistbuss och låter samma verklighet som gäller för tåget också gälla för bussen.

Så fort vi kommer till Köpenhamn börjar det: för att bussen överhuvudtaget ska få köra in i landet så måste just den bussmodellen vara godkänd i Danmark. Bussen måste också köras på en speciell typ av dansk diesel. Dessutom ställs krav på att busschauffören måste kunna danska. Låt oss för argumentationens skull anta att alla krav uppfylls. Busschauffören fortsätter köra – och kan konstatera att danska vägskyltar har ett helt eget utseende och att rödljusen fungerar helt annorlunda än i Sverige. Bussen kör vidare till Tyskland. Samma sak igen: är bussen godkänd i Tyskland, kan chauffören tyska, har bussen rätt sorts diesel i tanken? Låt oss igen anta att kraven uppfylls och bussen kan fortsätta. Nya trafikskyltar, nya typer av rödljus. Och snart dags att stanna: eftersom busschauffören måste sova varannan natt hemma i radhuset i Stockholm är det dags att byta förare så att den förste chauffören kan vända hemåt…

Låter det galet? Det är vardagen för oss som driver tågtrafik i Europa.

Våra förslag för att fler kan ta tåget till Europa

 

Våra förslag skapar nytta inte bara för internationell nattågstrafik utan också för hela tågbranschen, som dessutom behöver utvecklas. Genom att lösa dessa knutar kan vi garantera att  internationell tågtrafik utvecklas. Internationell tågtrafik, inklusive nattåg, är viktiga verktyg för att vi tillsammans ska kunna uppnå klimatmålen, säger Carl Adam Holmberg, affärschef för Snälltåget.

 

 

Stöd för signalutrustning

Påskynda och säkra utrullningen av det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS

ERTMS är en viktig del i att göra det enklare för tågoperatörer att erbjuda internationella tågförbindelser. Inför ett stöd för installation av signalutrustning i de tåg som trafikerar kontinenten och säkra att det EU-gemensamma sinalsystemet ERTMS verkligen blir gemensamt, att det blir en standard utan nationella undantag.

Förenkla regelverket

Förenkla regelverket

 

Den europeiska tågpolitiken styrs idag alldeles för mycket av nationella intressen och byråkratiskt krångel. Förenkla regelverket genom att införa engelska som gemensamt språk för internationell tågtrafik och jämställa lokförare och annan tågpersonal med andra yrkesförare – slopa lagkravet på att tågpersonal måste sova hemma varannan natt.  

 

Järnvägskorridorer

Identifiera prioriterade internationella järnvägskorridorer 

Tillsammans med Danmark och Tyskland identifiera prioriterade internationella järnvägskorridorer med lägre infrastrukturavgifter, skattebefriade eller på annat sätt subventionerade elkostnader och likaledes slopa momsplikten för internationella tågresor i de länder som fortfarande särbehandlar tåget jämfört med t.ex. flyget.