Så kan vi påskynda elektrifieringen av kollektivtrafiken

 

För att klara Sveriges klimatmål måste utsläppen från inrikes land- och sjötransporter minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Med dagens takt är målet långt borta. De senaste tio åren har klimatutsläppen från transportsektorn minskat med i snitt tre procent per år. För att nå målet krävs en minskning med åtta procent varje år fram till 2030. Det är uppenbart att vi behöver göra mer.

Den som tar bilen till jobbet släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagnen, tunnelbanan eller tåget. Drygt 85 procent av busstrafiken i Sverige körs på förnyelsebara drivmedel. Kollektivtrafiken är med andra ord en viktig möjliggörare för att vi ska nå klimatmålen. Men nu står den väg- och vattenburna kollektivtrafiken inför en stor utmaning: nollutsläpp genom elektrifiering. Elektrifieringen är vägen framåt om vi vill öka våra möjligheter att nå klimatmålet, och samtidigt minska buller och förbättra luftkvaliteten i städerna. Det finns fortfarande utmaningar innan vi är framme. Här kommer Transdevs förslag för att påskynda elektrifieringen av kollektivtrafiken.  


Klimatkrisen är vår tids största utmaning och vi på Transdev vill vara en del av lösningen. Det bästa vi kan göra för miljön är att skapa en attraktiv och energieffektiv kollektivtrafik med fokus på kundens behov så fler väljer att resa tillsammans. Elektrifieringen är en del i det här arbetet, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev.

En hållbar historia

Transdev är ledande inom hållbara mobilitetslösningar med Europas största elbussflotta, varav Nordens största med 145 elfordon i Göteborg. Vi har också elhybridfartyg i Frankrike och Sverige samt två autonoma elfordon i Linköping. Vi insåg tidigt elektrifieringens fördelar och för att påskynda omställningen, och på så sätt maximera samhällsnyttan, bidrar vi till forskningsprojekt som bland annat syftar till att öka den lokala laddkapaciteten utan att belasta elnätet. Vi satsar framför allt på el för stadstrafiken, men vi tror även att en elektrifiering av regiontrafiken kan vara nåbar. Nu vill vi fortsätta skapa rätt förutsättningar så att elektrifieringen av kollektivtrafiken kan påskyndas. 

Läs mer >

 

Två projekt där vi driver utvecklingen framåt:

 

 

Några utmaningar som bromsar elektrifieringen av den väg- och vattenburna kollektivtrafiken:

 

Elbussar och elfartyg är dyra och kräver stora investeringar

Upphandlingsprocesserna och avtalsmodellerna är inte anpassade till dagens behov 

Bristande branschstandarder inom kollektivtrafik till sjöss

Infrastrukturen och elnätseffekten är tyvärr inte alltid på plats

 

Fem förändringar som får fart på elektrifieringen:

 

Förläng elbusspremien och inför elfartygspremien

Förläng elbusspremien och inför elfartygspremien

Elbussar och elfartyg är dyrare att investera i än konventionell teknik. I genomsnitt kostar en elbuss två till tre gånger mer än en vanlig dieselbuss. En förlängning av elbusspremien, som nu progressivt fasas ut, skulle garantera att elektrifieringen av den vägburna kollektivtrafiken inte avstannar.

Att även introducera en premie som omfattar nya elfartyg, och gamla fartyg som konverteras till el, som används för passagerartrafik skulle snabba på elektrifieringen till sjöss – som idag tyvärr ligger efter i utvecklingen.

Se över energibeskattningen

Se över energibeskattningen

Tåg, tunnelbana och spårvagn är idag befriade från koldioxid- och energiskatt, men inte eldrivna bussar. Än mer paradoxalt är att fossila bränslen som används för passagerartrafik till sjöss också är undantagna från koldioxid- och energiskatt men inte el, vilket gör att det i teorin lönar sig att köra fartyg på diesel.

Att genomföra en likvärdig energibeskattning för eldriven kollektivtrafik som för spårbunden trafik skulle påskynda elektrifieringen.

Ta fram branschstandarder för sjöfarten

Ta fram branschstandarder för sjöfarten

Fler samarbetsstrukturer med olika branschaktörer måste lanseras för att hitta nya samarbetssätt, skapa förståelse mellan de inblandade aktörerna och bygga gemensamma standarder för sjöfartsbranschen. Samarbeten som ElectriCity i Göteborg där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens elektrifierade transporter är avgörande för att utveckla standarder och påskynda elektrifieringen till sjöss.

 

Anpassa upphandlingsprocessen och avtalsmodellerna

Anpassa upphandlingsprocessen och avtalsmodellerna

Elbussar är dyrare vid införskaffande än konventionella bussar, men har å andra sidan lägre driftkostnad och längre livslängd. Genom att skapa rätt förutsättningar i avtalsmodellerna, maximera användningen av elbussarna och ta fordonens livs- cykel i beräkningarna kan vi skapa både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

 

Framtidssäkra elnätet och nätverkskapaciteten

Framtidssäkra elnätet och nätverkskapaciteten

För att elektrifieringen av både lätta och tunga transportmedel ska fortsätta, och öka, måste regeringen stötta utbyggnaden av den infrastruktur som behövs för elfordon. Elen som produceras ska vara grön och, i samarbete med de lokala aktörerna, levereras till hela Sverige. Varje trafikhuvudman bör ha en tydlig strategi för elektrifieringen av kollektivtrafiken och utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

 

Du kan ladda ner våra förslag här.