Återstarta kollektivtrafiken

Den 9 februari 2022 släpptes restriktionerna. En historisk dag som, vi hoppas, markerar slutet av en pandemi som har varat i två år. Två år där alla har uppmuntrats att minska sitt resande till det strikt nödvändiga och undvika kollektivtrafiken. 

Nu måste vi blicka framåt. Att fler åker kollektivt är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra klimatmålen. Nu att folk ändrar sina vanor igen har vi ett möjlighetsfönster för att tänka om och tänka nytt. Vi måste säkerställa att kollektivtrafiken blir ännu mer attraktiv och att fler väljer resa med oss.  

Därför bidrar vi till flera branschinitiativ med återstarten i fokus:

Nystart av kollektivtrafiken

Nystart av kollektivtrafiken

Nystart av kollektivtrafiken i Sverige är ett initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen och knyter an till branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel. Målen var på god väg att uppnås innan pandemin slog till. Den 20 juni enades därför branschen om ett nytt mål om att fyra av tio motoriserade resor ska göras kollektivt år 2030. På länken nedan kan du läsa programförklaringen som branschen har enats om samt bra exempel på initiativ som tas för att fler ska resa kollektivt. 

Läs mer här.

Rådslaget

Rådslaget

Rådslaget är ett initiativ som leds av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och som samlat en rad experter inom branschen för att i samverkan med varandras organisationer använda pandemin som en språngbräda för att förbättra kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. Rådslaget fokuserar bland annat på att återskapa förtroende för resandet med kollektivtrafik, anpassa kollektivtrafiken till de nya vanorna och främja långsiktig transformation mot mer kostnadseffektivt, hållbart och integrerat transportsystem. Transdev är en partner i initiativet.

Läs mer här.

Vi har också egna initiativ för att få debatten att gå framåt:

Hur kan vi få fler att åka kollektivtrafik? 

Sedan maj 2020 har Transdev genomfört sju panelundersökningar för att bättre förstå hur pandemin påverkat svenskarnas arbets- och resvanor. Tre månader efter att covid-restriktionerna har släppts i Sverige ligger kollektivtrafikresandet på drygt 80 procent av 2019-nivåer. Enligt Transdevs senaste undersökning som genomfördes maj 2022, planerar tio procent av de som reste kollektivt före pandemin att inte komma tillbaka. Flexiblare priser, större kollektivtrafikutbud och högre bilkostnader kan vara en del av lösningen för att få tillbaka dem till kollektivtrafiken. 

Mer information om undersökningen finns på länken nedan. Resultatet kan du också ladda ner här.

 

Läs mer >

Kan billigare biljettpriser få resenärerna att komma tillbaka till kollektivtrafiken?

Den 1 juni lanserade den tyska staten en ny och omdebatterade satsning som kallas för ”9 Euros-Ticket”. Initiativet innebär konkret att tyskarna kan fram till den 30 augusti köpa månadskort för ett rekordpris på bara 9€ (90kr). Nu har det gått drygt en månad sedan den här nya biljetten infördes. Transdev är idag en stor aktör i Tysklands och landets andra största tågoperatör efter Deutsche Bahn. Dags för oss att reda ut saken och prata med vår kollega Dr. Tobias Heinemann, talesperson för Transdev Tysklands styrelse och vd för järnvägsavdelningen. Vad tycker han om "9 Euros-Ticket", är detta vägen framåt?

 

Läs mer >