Återstarta kollektivtrafiken

Den 9 februari släpps restriktionerna. En historisk dag som, vi hoppas, markerar slutet av en pandemi som har varat i två år. Två år där alla har uppmuntrats att minska sitt resande till det strikt nödvändiga och undvika kollektivtrafiken. 

Nu måste vi blicka framåt. Att fler åker kollektivt är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra klimatmålen. Nu att folk ändrar sina vanor igen har vi ett möjlighetsfönster för att tänka om och tänka nytt. Vi måste säkerställa att kollektivtrafiken blir ännu mer attraktiv och att fler väljer resa med oss.  

Därför bidrar vi till flera branschinitiativ med återstarten i fokus:

Nystart av kollektivtrafiken

Nystart av kollektivtrafiken

Nystart av kollektivtrafiken i Sverige är ett initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen och knyter an till branschens tidigare arbete med fördubblingsprojekt i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt var på god väg att uppnås innan pandemin slog till. Nu är det dags att ta nästa steg med nya mål. 

Läs mer här.

Rådslaget

Rådslaget

Rådslaget är ett initiativ som leds av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och som samlat en rad experter inom branschen för att i samverkan med varandras organisationer använda pandemin som en språngbräda för att förbättra kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. Rådslaget fokuserar bland annat på att återskapa förtroende för resandet med kollektivtrafik, anpassa kollektivtrafiken till de nya vanorna och främja långsiktig transformation mot mer kostnadseffektivt, hållbart och integrerat transportsystemt.

Läs mer här.

Hur kommer det kollektiva resandet att se ut efter pandemin?

Det har nu gått ett år sedan pandemin började – hur påverkas våra arbets- och resvanor av covid-19? Vilka trender ser vi och vilka kommer att hålla i sig? Vad kommer de innebära för kollektivtrafikbranschen? För att försöka svara på dessa frågor har vi genomfört tre undersökningar via YouGov Sveriges Internetpanel i maj 2020, september 2020 och januari 2021.

Nedan kan du ladda ner vår rapport som samlar resultat av dessa tre undersökningar och lyfter fyra trender som vi tycker att branschen ska ta till sig. Vi skissar också på några förslag för att säkerställa att kollektivtrafiken kan uppfylla sitt samhällsuppdrag fullt ut nu och efter att pandemin är över. 

You can download an english version of our report here.

Läs mer >