Säkerhet

Säkerhet

På Transdev har vi ett ständigt fokus på säkerhet. Vårt mål är att alla, oavsett yrkesroll och trafikslag, ska känna sig trygga på sin arbetsplats och att våra resenärer alltid ska få en säker resa.

Säkerhet är högsta prioritet för Transdev och alla varumärken som ryms inom företaget. Tillsammans arbetar vi ständigt med att skapa en säker miljö för våra med-arbetare, resenärer och andra som befinner sig vår verksamhet. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga och att vår verksamhet ska vara fri från skador, hot, brand och våld. Säkerhet innebär också en miljö fri från klotter och skadegörelse.

Oavsett trafikslag ställer vi höga krav på att alla våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens för att kunna bedöma varje situation och garantera en säker resa. Utöver myndighetskrav har vi på Transdev Sverige även egna säkerhetsfunktioner och krav.