Koncernstruktur och organisation Sverige

Vi är organiserade i 4 affärsområden. Inom varje affärsområde finns ett antal platskontor som totalt är 37 stycken. Platskontoren leds av affärschefer tillsammans med verkmästare,  trafikledning och enhetschefer.

organigram