Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inom Transdev Sverige AB erbjuder vi persontrafik som värnar om miljön och våra kunder. Vi verkar för utvecklingen av miljöanpassade lösningar och förebyggande åtgärder, där ständiga förbättringar är en del av vårt arbetssätt.

I vårt miljöarbete:

  • säkerställer vi ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar med fokus på våra viktigaste miljöområden; drivmedelsförbrukning, förnyelsebara bränslen och energiförbrukning
  • utbildar och informerar vi kontinuerligt alla medarbetare så att de har den miljökunskap som krävs
  • följer vi gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav inom vårt område
  • ställer vi relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster
  • säkerställer vi ett arbetsätt som minimerar utsläpp och föroreningar

Vårt största bidrag till en förbättrad miljö är att så många människor som möjligt väljer att resa kollektivt.