Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

För att säkerställa att vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och minskad miljöpåverkan är Transdev Sverige miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Stor vikt läggs på att öka andelen förnyelsebara bränslen, minska bränsleförbrukningen och att undvika spill och olyckor. Att vara miljöcertifierad är även en garant för att vårt miljöarbete regelbundet blir synat av en utomstående part.

Se vårt ceritifikat för ISO 14001.