Miljö

Miljö

Att resa kollektivt är miljösmart. På Transdev jobbar vi ständigt med att göra alla våra trafikslag ännu bättre både när det gäller utsläpp, säkerhet, buller och kvalitet.

Kollektivtrafik är ett smart, smidigt och miljövänligt sätt att resa på. På Transdev strävar vi ständigt efter att göra våra fordon mer miljövänliga. De flesta spårbundna transporter går på el. Många av våra bussar går på biogas och  i flera av våra dieselbussar använder vi oss av RME som är ett förnyelsebart bränsle med raps som råvara. 

SMART-körning
Transdevs koncept SMART-körning, ger nöjdare resenärer, lägre energiförbrukning, ökad säkerhet och mindre stress för förarna. Konceptet går ut på att köra jämt och planerat för att minska energiförbrukningen. Alla förare är utbildade i SMART-körning och har både coaching och tekniskt hjälpmedel som stöd för att kontinuerligt utveckla sin körstil.

Transdev kör SMART på buss, tåg och båt. Även om tekniken skiljer sig något åt beroende på transportslag så är principen den samma. 

Smart körning

Tillsammans med våra huvudmän jobbar vi även kontinuerligt med att gå över till tystare och renare fordon för att minska buller och nedsmutsning. Tillsammans fortsätter vi att utveckla kollektivtrafiken för att göra den ännu bättre och få fler att se den kollektiva resan som sitt förstaval.

Hållbarhetsrapport

Transdevs affärsidé handlar om att erbjuda en effektiv kollektivtrafik för att fler ska kunna resa till jobb, skola och fritidsaktiviteter tillsammans. Genom vårt uppdrag är vi en viktig aktör i resan mot ett hållbart samhälle. Du kan få mer information om vårt arbete genom att läsa Transdevs hållbarhetsrapport.