Ledning

Gunnar Schön, VD   VD
Gunnar Schön                                                    
     

 

HR Direktör
Lena Gellerhed

     
Claes Gotthold, Säkerhetsdirektör   Säkerhetsdirektör
Claes Gotthold
     

Björn Weidstam, Ekonomidirektör

  Ekonomidirektör
Björn Weidstam
     
Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör   Marknads- och kommunikationsdirektör
Eva Tiséus
     
Niclas Flodin   Direktör Teknik och Planering
Niclas Flodin
     
  Affärsutvecklingsdirektör och
Affärsområdeschef Kommersiell Trafik

John Strand
     
Torbjörn Hybinette, Affärsområdeschef Mitt  

Affärsområdeschef Buss
Torbjörn Hybinette

     
Mikael Danielsson, Affärsområdeschef Tåg   Affärsområdeschef Tåg
Mikael Danielsson
     
     Affärsområdeschef Båt
Bertil Pevantus