Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Inom området kvalitet arbetar Transdev Sverige AB aktivt med tydliga mål som syftar till att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar och andra tillämpliga krav inom vårt verksamhetsområde. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och vårt systematiska kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för fler och nöjdare kunder.

Kunden i fokus i allt vi gör genom att:

  • arbeta systematiskt med säkerhet så att våra kunder känner sig trygga och säkra när de åker med oss
  • vi levererar den trafik vi utlovat och som kunden kan förvänta sig
  • vi ger våra kunder korrekt och relevant information vid eventuella förseningar och/eller tillbud
  • säkerställa att våra fordon är hela, rena och håller hög kvalitet så att kunderna ska trivas och må bra när de reser med oss

Ständiga förbättringar
För att öka kundnöjdheten och kvaliteten i våra leveranser arbetar vi med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt och i våra processer.

Det är särskilt viktigt att:

  • kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom att lyssna på våra medarbetares och kunders synpunkter och förbättringsförslag
  • vi arbetar systematiskt enligt fastställda processer och arbetsätt för att minimera avvikelser i verksamheten och ge oss möjlighet att utvecklas
  • vi utvecklar våra medarbetare så att de har den kompetens och attityd som krävs för att vi ska kunna uppnå våra kunders förväntningar
  • vi arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar våra tjänster och service till våra kunder