Kvalitetscertifiering

Kvalitetscertifiering

För att säkerställa att vi arbetar processinriktat och systematiskt förbättrar vårt sätt att arbeta är Transdev Sverige kvalitetcertifierade enligt ISO 9001.

Stor vikt läggs på att använda våra medarbetares kreativitet till att öka kundnyttan. Vi gör det genom att ständigt ifrågasätta och utveckla våra arbetssätt och processer. Att vara kvalitetscertifierad är även en garant för att vårt kvalitetsarbete blir synat av en utomstående part.

Se vårt ceritifikat för ISO 9001.