Kvalitetsrapport Järnväg

Kvalitetsrapport Järnväg

På Transdev lägger vi ett ständigt fokus på kvalitet, säkerhet och miljöförbättrande åtgärder. Det gör vi för att hålla en hög service mot våra kunder, så väl resenärer som uppdragsgivare (trafikhuvudmän). För att ta reda på vad vi bör förbättra, mäter vi våra resenärers upplevda kvalitet två gånger om året. Detta sker i samtliga verksamheter i hela företaget, vare sig det handlar om tåg, buss eller båt.

Vi bedriver avtalsbunden järnvägs- och spårtrafik i Sverige samt järnvägstrafik i egen regi under varumärket Snälltåget. Varje år publicerar vi en kvalitetsrapport för vår järnvägsverksamhet som syftar till att uppfylla rapporteringskrav enligt förordning (EG) 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Rapporten finns också på ERADIS webbsida.

Se vår kvalitetsrapport för järnvägstrafiken 2017.