Kvalitet

Kvalitet

Transdev Sverige har en tydlig kvalitetspolicy som genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar aktivt med att mäta, följa upp och förbättra vår verksamhet för att kvalitetssäkra och utveckla den.

På Transdev Sverige jobbar vi med ett ledningssystem som utgår från kraven i ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Ledningssystemet utgör en bas för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet samt säkerställer att vi utför våra uppdrag med konstant god kvalitet. Det bygger på ett antal övergripande processer som bryts ned i dokument, rutiner och checklistor som vägleder våra medarbetare i vad som ska göras. Vi genomför ständigt mätningar, förbättringar och uppföljningar för att fortsätta hålla en hög kvalitet och utvecklas. Två gånger per år genomför vi Nöjd Kund Index mätningar (NKI) för att ta reda på hur nöjda våra resenärer är med vår trafik. Utifrån resultaten tar vi fram en handlingsplan för åtgärda eventuella problem. Vi är även medlemmar i SIQs intresseförening för kvalitetsutveckling.