Innovation

Innovation

Vi lever i en ständigt föränderlig värld där vi ställs inför både nya utmaningar och ibland helt nya förutsättningar i vårt arbete. Vi på Transdev tycker att dessa förändringar skapar ett spännande utrymme för att hitta nya möjligheter och vara innovativa, inom flera områden som berör både resenärer, medarbetare och samhället i stort. 

Innovation är ett brett ord som också blivit väldigt trendigt. För oss på Transdev handlar innovation i grunden om ett mindset – hur vi bedriver vårt arbete mot nya värdeskapande produkter och tjänster genom att göra och tänka på helt nya sätt.

I vårt arbete med innovation tillåter vi oss att testa och experimentera, att inkludera ännu fler människor, att våga gå mot strömmen och våga utmana vårt sätt att arbeta i stort och smått, I vår roll som operatör i ett ekosystem med en stor påverkan på människors vardag vill vi fortsatt ta ett ännu större ansvar för utvecklingen av både framtidens kollektivtrafik och andra närliggande områden.

Kontakta Christian Monstein, Innovationschef på Transdev Sverige AB, christian.monstein@transdev.se