Hantering av personuppgifter för Transdev Sverige AB

 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Transdev Sverige AB samt våra dotterbolag. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen - GDPR.

Personuppgiftsansvarig
Transdev Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen - GDPR för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att dotterbolagen Transdev Uppland AB, Merresor AB, AB Göteborg Styrsö Skärgårdstrafik samt Blidösundsbolaget AB är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamheter.

Personuppgifter
Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning. Personer inblandade i försäkringsärenden registreras med namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Personuppgifterna finns kvar så länge som krävs för att utföra avtalade tjänster och uppdrag. Försäkringsärenden sparas så länge som krävs beroende på ärendets art och omfattning men minst 12 månader. Begäran om registerutdrag sparas i 12 månader.

Vilka vi delar uppgifterna med
Transdev Sverige AB säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra uppdrag för intern uppföljning, denna statistik innehåller ingen personligt identifierbar information. Transdev Sverige AB kan lämna ut personlig information om det är nödvändig för att följa lagen. Vid försäkringsärenden kan personlig information lämnas ut till andra inblandade försäkringsbolag.       

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas i Transdev Sverige AB. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Transdev Sverige AB för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Transdev Sverige AB genom skriftlig undertecknad begäran. Begäran ska innehålla ditt namn, mobiltelefonnummer, mailadress, relation till bolaget (kund, leverantör, tidigare anställd, etc) samt en kopia på giltig legitimation.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller har frågor om integritetsskyddet inom Transdev Sverige AB kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud/Data Protection Officer på ovanstående adress.

Dataskyddsombud för samtliga bolag i Transdev, nås på dpo@transdev.se eller telefonnummer, 08-629 50 00.

Du kan också skicka ett brev till:

Transdev Sverige AB
Attention: DPO
Box 14091
167 14 Bromma