Lokförare

Lokförare

Vill du ha skiftande arbetstider, har du en snabb reaktionsförmåga, stor ansvarskänsla och gillar att hitta lösningar i oförutsedda situationer?

Då är lokförare yrket för dig. I rollen som lokförare ansvarar du för tågets säkra framförande och tillsammans med tågchefen för den övriga säkerheten ombord på tåget. Före körningen gör du klart loket eller motorvagnen, ställer in tågövervakningen (ATC) efter tågets längd och vikt samt loggar in på GSM-R telefonen med tågets nummer. Lokföraren ansvarar också för att hämta in information om eventuella reparationer och hastighetsförändringar på spåren och längs banan.

För att jobba som lokförare ska du ha genomgått en kvalificerad utbildning på eftergymnasial nivå.