Lanseringen av Nordens största elbussflotta

I december 2020 kommer Transdev att sätta 140 nya elbussar i trafik i Göteborg. Detta blev klart efter att Västtrafik tilldelade Transdev fem kontrakt med cirka 370 bussar och bestämde sig för att utlösa samtliga elbussoptioner. Därmed kommer Västtrafik och Transdev att ha Nordens största elbussflotta. Vi träffar Johnny Struwe, Teknisk Chef på Transdev som presenterar de olika utmaningar en sådan omställning innebär.

Den 1 juli meddelade Västtrafik att Transdev vunnit fem kontrakt för busstrafiken i Göteborg, vilket blev startskottet för Sveriges största elbussprojekt. Kontrakten i Göteborg omfattar trafiken i sydvästra Göteborg, stombusstrafik i Göteborg, expressbusstrafik samt trafiken i Mölndal och i Partille och kommer pågå i tio år med trafikstart i december 2020. Varje år reser totalt 71 miljoner personer kollektivt med buss i områdena. Transdev kommer därmed att bli den största bussoperatören i Göteborg med runt 370 bussar.

Att etablera en så omfattande elbussflotta innebär en hel del nya utmaningar för kollektivtrafikmyndigheterna, kommunerna, operatören, bussförarna m.fl. Vi träffar Johnny Struwe, Teknisk Chef på Transdev som berättar vad som händer bakom kulisserna.

Vad är absolut nödvändigt att ha på plats innan man tar elbussarna i drift?
Det är tre viktiga grunddelar som måste vara på plats före trafikstart.

Den första är så klart infrastrukturen. Vi måste säkerställa att depåerna är anpassade för elbussarna och är utrustade med laddningsstationer. Detta innebär att vi måste ansöka om tillstånd och bygglov vilket kräver ett nära samarbete med kommunerna.

Den andra delen är elkapacitet. Här handlar det om att säkerställa att vi har tillgång till rätt mängd elkraft från dag ett för att kunna ladda elbussarna, vilket innebär att vi behöver ha ett tätt samarbete med nätbolagen. Dessutom behöver vi ha koll på hur mycket elkraft våra bussar behöver och på vilka ställen de ska laddas, både i staden och på depåerna.

Den tredje delen är fordonen. Vi måste välja rätt teknologi och vara säkra på att de kommer att vara på plats i tid. Vi måste också säkerställa att de är utrustade med Västtrafiks teknologi ombord som biljettsystem, passagerarräkning och fordonsdatorer. Till sist måste vi också se till vi väljer leverantörer som kan garantera ett etiskt och hållbart perspektiv i sin produktion och inköpsprocess.

Vilken roll spelar Transdev i det här sammanhanget? 
Transdev spelar en central roll i det här arbetet. Det är vi som samordnar hela arbetet och säkerställer att alla bitar faller på plats från dag ett. Vi har helhetsansvaret. Där hjälper det oss jättemycket att vi redan har erfarenhet av elbussprojekt i Eskilstuna och Umeå men också har en internationell erfarenhet med stora projekt som i Amsterdam där vi lanserade Europas största elbussflotta år 2018. Kunskap är jätteviktig i sådana storskaliga projekt.

Kommer elbussarna innebära stora förändringar för våra medarbetare?
Det blir så klart en viss omställning för våra bussförare och för våra mekaniker. De kommer behöva lära sig köra på ett nytt sätt exempelvis med tanke på att det inte finns någon utrullning längre. Den största skillnaden för våra mekaniker är att felsökning på våra fordon blir datorstyrd i stället för mekanisk. Detta innebär att vi kommer behöva lansera nya verktyg samt utbilda våra medarbetare. Det har vi redan gjort i till exempel Eskilstuna och Umeå samt i Nederländerna. Vi har ett bra utbyte med våra kollegor och drar nytta av deras erfarenhet på det området också.

Vad är din rekommendation till regionala kollektivtrafikmyndigheter som funderar på att gå över till eldrift?
Jag tycker att regionala kollektivtrafikmyndigheter borde våga samverka mer med operatörerna, särskilt trafikhuvudmännen som inte har någon erfarenhet inom elbussar. Varken konsulterna eller leverantörerna kan det som vi som operatör kan. Vi har inget särskilt intresse att köra elbussar. Det som vi är ute efter är att hitta lösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Vi är alltså en opartisk partner som har samma intresse som våra trafikhuvudmän. Diskussionen skulle kunna påbörjas redan före samråd inför upphandling (SIU) tycker jag. På det sättet skulle vi kunna ge trafikhuvudmännen information och lite tips utifrån vår erfarenhet och hjälpa dem i beslutsprocessen. Där skulle vi kunna spara en del tid och tidigt sikta mot effektiva elbussystem som ger kostnadseffektiva, miljöriktiga och bullerfria stadsmiljöer.