Transdevs åtgärder under coronapandemin och framtida lösningar

Coronapandemin kräver att vi alla anpassar vår vardag och ändrar våra rutiner. Samma sak gäller företag och samhället i stort. Inom kollektivtrafiken ser vi att nya resvanor etableras och många jobbar mer hemifrån. Idag uppmanar vi resenärerna undvika kollektivtrafiken för att minska risken för trängsel. Som tredje största kollektivtrafikoperatör i Sverige så har vår vardag, precis som din, förändrats en hel del sedan pandemin började. 

Här presenterar vi olika åtgärder vi har vidtagit nu under pandemin och vi blickar även framåt med några förslag för hur vi kan säkerställa att resenärerna hittar tillbaka till kollektivtrafiken när pandemin är över. Att fler reser hållbart kommer få stor betydelse för vår gemensamma framtid.

Vad gör vi på Transdev?

För att minska risken för smittspridning och skapa trygghet för våra medarbetare och dig som resenär har vi vidtagit ett antal åtgärder  under pandemin:

  1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och uppdaterar oss löpande om utvecklingen.
  2. Vi informerar regelbundet våra medarbetare om myndigheternas rekommendationer på vårt intranät, i olika möten, via mejl, filmer och på anslag på våra depåer, men också alla våra resenärer genom utrop, anslag och skärmar ombord på fordonen.
  3. Vi ställer handgel och handskar till våra medarbetares förfogande.
  4. Vi städar fordonen med extra omsorg. Ett bra exempel är i Göteborg där vi desinficerar förarplatsen såsom ratt, handtag och knappar lite extra. Samma gäller för våra resenärer genom knappar, handtag och ledstänger dvs. de ytor man vanligtvis rör med sina händer. Detta görs varje natt när våra bussar städas.
  5. Framdörrarna på samtliga bussar är avstängda, samma sak gäller också för den första sittraden bakom bussförarna.
  6. Vi accepterar inte kontanter ombord på våra fordon längre.
  7. Där vi kan sätter vi in extra turer när vi ser att det finns risk för trängsel.

Vi har en tät dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och följer noga utvecklingen för att vara beredda med åtgärder om läget skulle förändras, men vi kommer alltid göra det med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.

 Som en symbol för solidaritet under covid-19-krisen förändras Transdevs logotyp tillfälligt

Som en symbol för solidaritet förändras Transdev logotyp tillfälligt

Över hela världen görs insatser för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset. Områden hålls i karantän och många är isolerade i sina hem, med begränsade möjligheter att röra sig ute. Resandet med kollektivtrafiken har minskat betydligt och väldigt många har förändrat hur vi lever våra dagliga liv och umgås med varandra. Mot bakgrund av allt detta genomgår vår Transdev-logotyp en tillfällig förändring – för att visa solidaritet och lyfta hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsnyttan.

Läs mer här.

Samarbetet med Flygbussarna och Merresor

75 bussförare från Merresor och Flygbussarna i SL-trafiken

På grund av Coronapandemin hade vi en högre sjukfrånvaro än vanligt under mars och april månad i vissa busskontrakt och vi behövde stärka upp med förare för att säkerställa vår trafik. Tack vare ett stort engagemang och konstruktiva krafter på båda sidor har Transdev och Flygbussarna på kort tid fått igång ett samarbete där 75 bussförare från Merresor och Flygbussarna har snabbutbildats och börjat köra i SL-trafiken i Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Initiativet har väckt intresse hos många.

Läs mer här.

Hur kommer kollektivtrafiken att se ut efter att pandemin är över?

Kommer de nya vanorna att hålla i sig även efter att sjukdomen är besegrat? Den frågan ställde vi till drygt 1000 personer i en undersökning som genomfördes på Transdevs beställning under perioden 8-10 maj 2020 via Yougov Sveriges Internetpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Undersökningen pekar på två saker som vi tycker att alla i branschen behöver ta till sig.

 

Läs mer >

Våra fem förslag för att säkerställa att kollektivtrafiken förblir ett attraktivt transportsätt

Mer och mer pratas det om att samhället behöver planera för en hållbar omstart efter att krisen är över. Kollektivtrafiken är en viktig pelare i den omstarten. Sedan pandemin började befinner sig branschen i en motsägelsefull spiral där bussar, fartyg, tåg och spårvagnar uppmanas rulla som vanligt och i bland mer, medan vi uppmanar resenärerna att undvika att resa kollektivt om man inte verkligen behöver. Till följd av detta förlorar kollektivtrafiken i Sverige totalt 1 miljard i månaden i minskade biljettintäkter. Vi behöver en stark kollektivtrafikbransch nu, men även efter coronakrisen för att säkerställa att resenärerna hittar tillbaka till ett hållbart vardagsresande. Här kommer exempel på hur vi kan satsa på kollektivtrafiken och få stor samhällsnytta för pengarna.

Nu har vi möjlighet att jämna ut rusningstrafiken. Rusningstrafiken är en utmaning som kollektivtrafiken ständigt brottas med och flera undersökningar visar att trängsel skapar frustration hos resenärerna. Genom att jämna ut rusningstrafiken kan vi säkerställa att smittrisken i kollektivtrafiken förblir låg och att skattepengar används på ett mer optimalt sätt samt att förtroendet i kollektivtrafiken återskapas.

Inför differentierade skolstarter

1. Inför differentierade skolstarter

En stor del av Sveriges elever tar sig till skolan med kollektivtrafiken, vilket vi tycker är jättebra! Men vi ser också att eleverna börjar skoldagen vid samma tid på morgonen, vilket skapar trängsel i bussar och tåg. Samma sak gäller för oss vuxna som brukar ta oss till jobbet varje morgon ungefär samtidigt vilket skapar trafikstockningar och en dålig optimering av våra skattepengar. För att minska trängseln och risken för smittspridning av Covid-19 bör skoldagens start spridas ut, och företag bör försöka ta tillvara på det vi har lärt oss under pandemin, det vill säga att uppmuntra sina medarbetare att ibland ta möten hemifrån och digitalt. År 2018 gjorde vi en simulering med Östgötatrafiken i Linköping där vi såg att differentierade skoltider skulle kunna innebära en bättre användning av kollektivtrafikresurser, resurser som sedan skulle kunna återinvesteras i ett utökat utbud och leda till en resandeökning på upp till 9%.

Visa beläggning för ökade valmöjligheter

2. Visa beläggning för ökad valmöjlighet

Ju mer information resenärerna får om sin resa, desto bättre och klokare val kan de göra. Innan resenärerna kliver på så borde de i realtid kunna se ungefär hur många som reser med aktuell buss, spårvagn, tåg eller båt. Den här typen av realtidsinformation kan göra det lättare att välja avgång, framförallt på linjer med hög turtäthet då man endast behöver vänta några minuter på nästa fordon i stället för att trängas, vilket skulle minska både smittrisken och bidra till att återskapa förtroendet för kollektivtrafiken. År 2018 lanserade vi Lumitrack, en tjänst som hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång. Beläggningsgraden indikeras genom färgerna grön, gult och rött och kan visas i flera olika informationskanaler, som en app, en webbsida, på utsidan av fordon eller på stationer och hållplatser.

Läs mer här.

Vi måste fortsätta utveckla kollektivtrafiken så att den förblir ett självklart val. Genom att bibehålla utbudet men också att förbättra framkomligheten och utveckla flexibla och individanpassade lösningar kan vi fortsätta öka kollektivtrafikens attraktivitet och se till att resenärerna hittar tillbaka när krisen är över. 

Bibehåll utbudet – skär inte ner!

3. Bibehåll utbudet – skär inte ner!

Kollektivtrafikresandet har minskat markant och frestelsen är stor att dra ner i trafiken. Men det tycker vi på Transdev är fel väg att gå. Om vi nu drar ner i trafiken kommer trängseln och smittrisken att öka och det blir svårare för resenärerna att hitta tillbaka till kollektivtrafiken om utbudet är lägre än före krisen. För att upprätthålla en robust och attraktiv kollektivtrafik så krävs det att staten kompenserar kollektivtrafiken och säkerställer att branschen återhämtas. Regeringen har redan presenterat ett riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Ett viktigt steg för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta leverera den viktiga samhällstjänst som den utför varje dag. Men situationen vi ser idag i Sverige ser vi överallt i Europa. Nu behöver vi växla upp och hitta nya lösningar. Det tycker vår koncernchef, Thierry Mallet, som föreslår att en dedikerad europeiskfond för kollektivtrafiken skapas.

Läs mer här.

Utveckla nya flexibla tjänster

4. Utveckla nya flexibla tjänster

Vi behöver komma närmare våra resenärers behov för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna uppfylla sin samhällsviktiga funktion fullt ut. Flexibla tjänster med ett större utbud både avseende tiden och geografin är en del av lösningen. En stor utmaning som branschen brottas med är den första och sista sträckan mellan hållplatsen och slutdestinationen eller mellan avgångsdestinationen och hållplatsen. Sedan 2018 testar vi Europas första mobilitetstjänst för anropsstyrd trafik i Rouen i norra Frankrike, där fyra elektriska bilar av typen Renault ZOE utrustade med både Renaults och Transdevs teknologi kör på tre slingor som totalt täcker en sträcka på tio kilometer. De hämtar resenärerna från spårvägsstationen och bussterminalen och transporterar dem till önskad destination inom ett avgränsat område. Bokningen sker genom en smartphone-app.

Läs mer här.

Förbättra framkomligheten

5. Förbättra framkomligheten

När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Om bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt. Förbättra kollektivtrafikens framkomlighet in i städerna kortar restiderna och gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Ett koncept som vi tycker är bra är BRT (Bus Rapid Transit), spårliknande bussar med hög kapacitet, hög turtäthet och eget busskörfält. I Bogota, Columbia, blev BRT en riktig framgångshistoria. År 1990 tog det en och en halv timme att ta sig till stadens centrum från förorterna. Tack vare BRT-systemet som vi på Transdev varit med och utvecklat så tar det idag bara 15 minuter att nå stadens centrum. Kan detta vara en del av kollektivtrafiken post-covid?

Läs mer här.