Transdevs åtgärder under coronapandemin och framtida lösningar

Coronapandemin kräver att vi alla anpassar vår vardag och ändrar våra rutiner. Samma sak gäller företag och samhället i stort. Inom kollektivtrafiken ser vi att nya resvanor etableras och många jobbar mer hemifrån. Idag uppmanar vi resenärerna undvika kollektivtrafiken för att minska risken för trängsel. Som tredje största kollektivtrafikoperatör i Sverige så har vår vardag, precis som din, förändrats en hel del sedan pandemin började. 

Här presenterar vi olika åtgärder vi har vidtagit nu under pandemin och vi blickar även framåt med några förslag för hur vi kan säkerställa att resenärerna hittar tillbaka till kollektivtrafiken när pandemin är över. Att fler reser hållbart kommer få stor betydelse för vår gemensamma framtid.

Vad gör vi på Transdev?

För att minska risken för smittspridning och skapa trygghet för våra medarbetare och dig som resenär har vi vidtagit ett antal åtgärder  under pandemin:

  1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och uppdaterar oss löpande om utvecklingen.
  2. Vi informerar regelbundet våra medarbetare om myndigheternas rekommendationer på vårt intranät, i olika möten, via mejl, filmer och på anslag på våra depåer, men också alla våra resenärer genom utrop, anslag och skärmar ombord på fordonen.
  3. Vi ställer handgel och munskydd till våra medarbetares förfogande.
  4. Vi städar fordonen med extra omsorg. Ett bra exempel är i Göteborg där vi desinficerar förarplatsen såsom ratt, handtag och knappar lite extra. Samma gäller för våra resenärer genom knappar, handtag och ledstänger dvs. de ytor man vanligtvis rör med sina händer. Detta görs varje natt när våra bussar städas.
  5. Vi accepterar inte kontanter ombord på våra fordon längre.
  6. Där vi kan sätter vi in extra turer när vi ser att det finns risk för trängsel.

Vi har en tät dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och följer noga utvecklingen för att vara beredda med åtgärder om läget skulle förändras, men vi kommer alltid göra det med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.

 Som en symbol för solidaritet under covid-19-krisen förändras Transdevs logotyp tillfälligt

Som en symbol för solidaritet förändras Transdev logotyp tillfälligt

Över hela världen görs insatser för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset. Områden hålls i karantän och många är isolerade i sina hem, med begränsade möjligheter att röra sig ute. Resandet med kollektivtrafiken har minskat betydligt och väldigt många har förändrat hur vi lever våra dagliga liv och umgås med varandra. Mot bakgrund av allt detta genomgår vår Transdev-logotyp en tillfällig förändring – för att visa solidaritet och lyfta hur kollektivtrafiken bidrar till samhällsnyttan.

Läs mer här.

Samarbetet med Flygbussarna och Merresor

75 bussförare från Merresor och Flygbussarna i SL-trafiken

På grund av Coronapandemin hade vi en högre sjukfrånvaro än vanligt under mars och april månad i vissa busskontrakt och vi behövde stärka upp med förare för att säkerställa vår trafik. Tack vare ett stort engagemang och konstruktiva krafter på båda sidor har Transdev och Flygbussarna på kort tid fått igång ett samarbete där 75 bussförare från Merresor och Flygbussarna har snabbutbildats och börjat köra i SL-trafiken i Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Initiativet har väckt intresse hos många.

Läs mer här.

Hur kommer det kollektiva resandet att se ut efter pandemin?

Det har nu gått ett år sedan pandemin började – hur påverkas våra arbets- och resvanor av covid-19? Vilka trender ser vi och vilka kommer att hålla i sig? Vad kommer de innebära för kollektivtrafikbranschen? För att försöka svara på dessa frågor har vi genomfört tre undersökningar via YouGov Sveriges Internetpanel i maj 2020, september 2020 och januari 2021.

Nedan kan du ladda ner vår rapport som samlar resultat av dessa tre undersökningar och lyfter fyra trender som vi tycker att branschen ska ta till sig. Vi skissar också på några förslag för att säkerställa att kollektivtrafiken kan uppfylla sitt samhällsuppdrag fullt ut nu och efter att pandemin är över. 

You can download an english version of our report here.

Läs mer >