Ledning

Gunnar Schön, VD   VD
Gunnar Schön                                                    
     

 

 

Tf HR Direktör
Heléne Ekman

     
Claes Gotthold, Säkerhetsdirektör   Säkerhetsdirektör
Claes Gotthold
     

Björn Weidstam, Ekonomidirektör

  Ekonomidirektör
Björn Weidstam
     
Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör   Marknads- och kommunikationsdirektör
Eva Tiséus
     
Thomas Nohre, Utvecklingsdirektör och Affärsområdeschef Norr/Syd   Utvecklingsdirektör 

Thomas Nohre

     
Torbjörn Hybinette, Affärsområdeschef Mitt  

Affärsområdeschef Buss
Torbjörn Hybinette

     
Mikael Danielsson, Affärsområdeschef Tåg   Affärsområdeschef Tåg
Mikael Danielsson
     
John Strand, Affärsområdeschef Kommersiell Trafik   Affärsområdeschef Kommersiell Trafik
John Strand
     
     Affärsområdeschef Båt
Bertil Pevantus